دفتر نظارت و ارزیابی- مدیر
دکتر حسین سرپولکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

"

  

پیام مدیر

 AWT IMAGE

با سلام و احترام،

        از اینکه پایگاه دفتر نظارت وارزیابی دانشگاه رامورد توجه قرار

 داده‌اید متشکرم.

همچنین به شماهمکاران،دانشجویان،فارغ التحصیلان،وعلاقه مندان  

که به منظور آشنایی با فعالیت‌های دفتر نظارت و  ارزیابی دانشگاه

 به این پایگاه مراجعه نموده‌اید خوش آمد می‌گویم .

دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاهی است که برای ایفای نقش

 و مسئولیت خود به رشد و  تعالی ، ارتقای علمی و پژوهشی ، زایندگی علمی ، تولید دانش و فناوری و احترام به حقوق مالکیت معنوی در سطح جهانی و در راستای سیاستهای کلان کشور اهتمام دارد . ما با تکیه بر سرمایه عظیم اعضای هیأت علمی خود هزاران دانش آموخته را در طی 80 سال فعالیت علمی به جامعه فنی و مهندسی کشور و سایر مراکز صنعتی و تحقیقاتی در داخل و خارج کشور روانه داشته ایم و خود را ملزم به توسعه و ظرفیت سازی در حوزه های پژوهشی ، فناوری و آموزشی میدانیم.

 اهم فعالیتهای این دفتر در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی، پژوهشی ، فرهنگی و اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران عبارتند از:

  •  هدایت، راهبری و هماهنگی فعالیت های نظارتی و ارزیابی و ارائه پیشنهاد های

      مناسب به رئیس دانشگاه،

  •  ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان

     کارآئی برنامه ها و مقررات براساس عوامل و شاخص های تعیین شده،

  •  بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی مربوط به نظارت وارزیابی دانشگاه،

  •  ارزیابی کارکرد گروهها، دانشکده ها و واحدهای زیر مجموعه دانشگاه.

  امیدوارم اطلاعات ارائه شده در این پایگاه مورد استفاده جنابعالی قرار گرفته باشد.

حسین سرپولکی 

مدیر دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  معرفی دفتر

بر اساس‌ اساسنامه‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ مصوب‌ چهارمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 77/7/1شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ ، در هر یک‌ از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی و پژوهشی‌ ، دفتر نظارت‌ و ارزیابی با اهداف‌ ، و وظایف‌ زیر تحت‌ نظر ریاست‌ دانشگاه تشکیل‌ می‌ شود.

1) اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی موسسه‌

2) ایجاد هماهنگی‌ با واحدهای‌ تابعه‌ در موسسه‌ به‌ منظور جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ و

    آمار مورد  نیاز

3) تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ و ارائه‌ گزارش‌ به‌ شورای نظارت‌ و ارزیابی موسسه‌

    تبصره ‌) قبل‌ از ارائه‌ گزارش‌ مربوط به‌ هر معاونت‌ ، نسخه‌ ای‌ از آن‌ جهت اطلاع

            به معاونت ذیربط ارسال‌ می‌ شود .

 4) همکاری‌ باگروههای‌ اعزامی نظارت وارزیابی ازطرف‌ وزارت‌ فرهنگ وآموزش عالی.

‌ 5) ایجاد هماهنگی‌ و ارتباط میان‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ موسسه‌ و دفتر نظارت‌ و

      ارزیابی آموزش‌ عالی‌

نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت و ارزیابی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=66.8038.10344.fa
برگشت به اصل مطلب