دفتر نظارت و ارزیابی- اطلاعات تماس
نحوه ارتباط با دفتر نظارت وازیابی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE آدرس: میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت -

                    ساختمان  کتابخانه مرکزی  - طبقه همکف - دفتر نظارت و ارزیابی

  • کدپستی 1674613114
  • تلفن مستقیم : 77240403
  • تلفن داخلی دفتر : 5205
  • فاکس :  77491235
  • ایمیل  :  nezarat@iust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت و ارزیابی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=66.7672.11006.fa
برگشت به اصل مطلب